ԹԱՔՍՏՈՑՆԵՐ

Թաքստոցներ են համարվում շենքերի և շինությունների նկուղներն ու կիսանկուղներն են, ստորգետնյա շինությունները, բնական միջավայրի խորացված տարածքները, խորշերն ու անձավները հանքախորշերը, ստորգետնյա անցումները, ճեղքերը, փոսորակները, հողաթմբերը, խրամատները, խրամուղիները, բլինդաժները, գետնափոր տները, մառանները, ներքնատները, շենքի ներսում տարածքները (առաջին հարկ) մետրոպոլիտենի ստորգետնյա կայարանները, որոնք նախատեսված են պատսպարվողների վրա հարվածային ալիքի ազդեցությունը նվազեցնելու և բեկորներից պաշտպանելու համար։
Թաքստոցներ են համարվում շենքերի և շինությունների նկուղներն ու կիսանկուղներն են, ստորգետնյա շինությունները, բնական միջավայրի խորացված տարածքները, խորշերն ու անձավները հանքախորշերը, ստորգետնյա անցումները, ճեղքերը, փոսորակները, հողաթմբերը, խրամատները, խրամուղիները, բլինդաժները, գետնափոր տները, մառանները, ներքնատները, շենքի ներսում տարածքները (առաջին հարկ) մետրոպոլիտենի ստորգետնյա կայարանները, որոնք նախատեսված են պատսպարվողների վրա հարվածային ալիքի ազդեցությունը նվազեցնելու և բեկորներից պաշտպանելու համար։

ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ԹԱՔՍՏՈՑՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱՏՍՊԱՐՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐՆ ԸՆՏՐԵԼԻՍ ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝
  • Թաքստոցներն ու պատսպարման վայրերն ընտրել հնարավոր խոցման ռազմավարական թիրախ հանդիսացող օբյեկտներից հնարավորինս հեռու։
  • Պատսպարման վայրերը պետք է ընտրվեն այն տեղերում որոնք չունեն լրացուցիչ կամ երկրորդային ​խոցման հնարավորություն, օրինակ՝ ջրաողողման կամ փլուզումների հետևանքով ելքերի փակում:​
  • Նախապես ընտրել և օդային տագնապի դեպքում զբաղեցնել այնպիսի թաքստոցներ՝ խցեր, նկուղային հարկեր, ստորգետնյա կառույցներ, թունելներ, խորշեր և այլն, որոնք օժտված են առավելագույն պաշտպանական հատկությոններով:​​
  • Զբաղեցնել, սարքավորել և կահավորել այնպիսի թաքստոցներ, որոնք հնարավոր կլինի առավելագույն քողարկել և օգտագործել բազմակի անգամներ:
ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԹԱՔՍՏՈՑՆԵՐ ԿԱՀԱՎՈՐԵԼԻՍ ԱՅՆՏԵՂ ՈՒՆԵՆԱԼ